Tjänster

Stenarbeten


Vi utför all typ av stenläggning och andra typer av stenarbeten i betong & natursten. Allt från stenmurar till stentrappor, gatsten, kantsten och mycket mer. Vi hjälper dig med hela arbetsprocessen – från idé till utförande om så önskas, eller gör en del av jobbet själv om du föredrar det.


  • Stensättning
  • Mur
  • Granit/skiffer
  • Plantering


Grävning/Transport


Alla typer av uppdrag är välkomna, vi hjälper till att gräva för stensättningar, vid nybyggnation, dikning, vägbyggnation och mycket mer. Vill du planera om din tomt, gräva för pool eller gräva om garageinfarten så ordnar vi det.


Vi hjälper naturligtvis till med rådgivning och planering redan på ett tidigt stadium, vi är måna om att resultatet ska bli så bra som möjligt.


  • Grusleveranser
  • Stenleveranser
  • Grävmaskiner 1-25 ton
  • Lastmaskiner 1-20 ton

MarkDesign Butik

Vi har även en Stenbutik i centrala Eskilstuna på Kungsgatan 98. Där har utställning & tillgång till de flesta betongstensprodukter som Marksten, Tegel, Plattor, Murar,  L-stöd, granit samt skiffer av alla slag.


Företag vi är återförsäljare för.